Điện tử thư :DDDD

0300080100526F8059CC6802FAC86A34C092A3-E146-C780-C722-735DA089C72A.mp4_snapshot_00.13_[2014.05.17_19.27.50]

Quyển 1

Trong điện tử thư, sẽ có Lăng ca ca, có Ngọc trung chi vương, có Lăng nhi, có Tiểu Giác, có Hoắc đại nhân :D

Tài thô học thiển, nếu có chi sai sót xin chỉ dạy hộ cho ạ :D

(Hy vọng là) hậu hội hữu kỳ ^^

Pê ét: pheo, nhờ tấm lòng vô cùng tốt của bạn Nấm Hương nên đã sửa lại một lượt ebook rồi, link đã update rồi đó ha :3

Pê ét 2: 18/05/2014 êm lại vừa sửa, đáng chú ý nhứt chắc là đã đổi bản dịch Thu Phong từ dở tệ bằng bản dịch Thu Phong từ dở ẹt (hùm, khác gì nhau hén, chéc là cái xau dễ thương hơn tẹo o.o)

Advertisement

One thought on “Điện tử thư :DDDD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s