Chừng tuần trước, bạn tôi bên trasuachieumua.wordpress.com có viết tặng chàng Giác một cái fanfic. Tôi đọc thấy thích quá cho nên bèn hỏi bạn cho mình dịch qua tiếng Trung nhé, để đăng lên Mạnh Giác ba bên Tung Của, xem như chỉa sẻ vậy đó mà. Bạn đã vô cùng rộng lòng khi tin tưởng trình dịch bậy của tôi mà đồng ý, và kết quả là vầy :D

Trước thì tôi có vài điều muốn nói:

1. Bản dịch chỉ là mặt trái của tấm thêu thoi, mặt phải rực rỡ là đây :3

2. Tài thô học thiển, nếu có cao nhân nào quá bộ qua mà rộng lòng chỉ dạy thì sẻ biết ơn lắm lắm…

云中歌之同人文:珏

作者:trasuachieumua.wordpress.com

……

蒹 葭 蒼 蒼

白 露 為 霜

所 謂 伊 人

在 水 一 方

溯 洄 從 之

道 阻 且 長

溯 游 從 之

宛 在 水 中 央[1]

1095563

落于滚滚沧河,当身体碰到了寒波,他立即清醒起来。他有个感觉,自己如今已在天地两崖最低最远隔之所。心里忽然莫名其妙的淡然,比这儿更深,也没了,这儿该是对岸吧。 而那岸,天蓝蓝的,清清的,高不可及。他望着天空,一眨不眨,眼中带着留恋和酸涩,仿似要把那抹青天印入其眼深处。水连连推着,烟波漂浮,人就这样慢慢地漂移下去。

好舒服啊,他想,并徐徐闭上眼。

不一会,只一会……

云歌,我耳边竟没听到你的叽叽喳喳了。

我等你的,唤我一声,我会立即睁眼。

***

当他醒来,恰是阳光之时。正夏天气湿热极了,在热气袭下,竹板给的清凉染得神志有些茫然。

算来,他寓于这小屋有一个月多了。伤口已愈合,力气又恢复了不少。 至今,下地也是可以了。究竟是谁救了自己,他实在糊涂。只知道,那是一个认识他的女孩。因为在他昏迷的时候,她总是叫他:“孟珏,你别睡了,好不好,快醒吧!”

孟珏,你别睡了,好不好,快醒吧。十分着急,十分真切的声音,却是十分陌生。他认不出她,他从未见过她。他醒来的时候,她已不在了。连一点痕迹也没留下。像是烟消云散一般。

***

灌木将她的衣裙划裂,给她的脸伤痕累累。地下的砾石刮得她的足流血,她骑的马中途死了。但她还是不顾一切地奔下去,越过千山万水,越过所有江河,管什么海角天涯,她定会找到他!

她知道,还没亲眼看见他,她无法放得下。她知道,只有若狂的欢喜,或者……心碎的悲痛,才可以把自己从此梦中拉出来。日日夜夜,她一刻不休,行行重行行,她相信不一会就找到他了。

***

清晨,地还上霜。

他睡不着,天微亮就起身穿衣服,走向桌边,本想洗壶泡茶。但刚瞟到外门,隐隐看见篱外站着一个绿衣女子,他的心立即乱跳。

是你,是你,是你吗?

欣喜得太很,他的身子有些晃荡,左手牢牢地抓住桌边。可,定神再看,不,不是。。。那抹身影站在草木中,原本素洁的衣裙自然染上了绿色,可不是他深深记得的绿色。

他覆盖眼睛,沉默了下。

***

三月衣服褴褛,头发零乱,看起来参不可言。加上整夜站在外面,被露水所浸,身体冰冷难堪。黎明的阳光映得她花容苍白,如今她一点力气都没了。昨夜,她不敢入院,现在也是,只能痴痴地站在这里,把满是恳求的视线投向那个草屋,心如鼓打。可现在,当他缓步而走进来,她的心却只是悄悄地颤抖。她怕她心跳会惊扰了他。她怕这一切会突然成空。她怕他只是个幻影因她的绝望而生。

呆立了良久,她才开口,低低的声音带着哭空。

“公子,我来了。”

***

他们留在那处有四个月多。

她与他近乎没有交谈过。三月感觉到,他的默然一如那挂在窗前的竹帘,根本不是什么牢固的城墙,只是随风而摇,伸手即可挽起。但她愿意让他守在那闲寂无声的世界里,能多久就多久。

一日,他叫她来,温和地说:“我会回到长安。你不要跟着我了。后来你喜欢去哪儿就去吧。你再不是什么人的属下。”

你再不是什么人的属下。

三月皱眉,叹了一口气。

可不一会,她面色又缓和了,笑道:“我也想回长安,至少,现在。”

……

“我会很少言,公子,让我跟着你好吗?”

他沉默不语,不置可否。

她便抢先:“公子答应了!我只想跟着你过一段日子,可不是终生啊!”

他的眼睛隐隐有了笑意,可嘴边还是一动不动。三月怔怔地看着他,问了一句比风声还轻。

公子何故不再笑了?

何故?

***

他在长安成外盖起一个简朴的草房。院里种一架藤萝,还有一些花草与药物。

他日日琢磨着,想起了许多事情,他要想得清楚所有的过去。在那安静的草房里,他把生命中的碎片慢慢地贴成一体。

三月总是在他身边,默默地打水,做饭,打扫,做女红,默默地亲近他。

***

年年岁岁。

风萧萧兮紫藤落。

风一再回兮一再过。

春节。某个早,三月把家里的书籍搬到外面晒一晒。晨光正甜,他半依在门扉上,望着她灵巧的手边开书边翻书边排书。太阳越来越高,隐隐徘徊着的树液香也越来越农。

夏节。三月不知从何处找到了月琴,此后一到晚上她就点灯,凑起一些曲子。夏夜总是院有虫飞儿天有星,伴着不绝的蝉声。琴,他好久一碰不碰,但听到她的素音,心里倒是安然得很。

秋节。夕阳斜斜。三月拿扫帚来扫院,一刮又一刮地将落叶搂成堆,便点火。淡烟从那堆叶升起,消散于渺渺之中。房里,却是茶香满屋,温馨处处陪着他。

冬节。他戴竹笠,穿草衣,带鱼竿,从容地做个渔翁。忽然之间,他周身十分疲惫,似乎已有两三百年。便躺下来,本想打一盹,料不到就这样睡下去。在甜眠里,他有个感觉自己已睡足一生。

叮叮咚咚的声音叫醒他,似近似远。在江岸之处,孩子们正拿着摇铃,边玩边唱,唱的想是欣悦的童谣。

天已下雪。

船停,雪纷飞,雪下满船,似乎船是从千里之外,运输着雪,度过千江百埠,才泊于此处。[2]

在雨雪中,歌声隐隐地传来。

1095318

“来如流水兮逝如风,

不知何处来兮何所终。” [3]

他收竿,背罶而归。

***

雪还在下。下得累累。

雪覆满地。长安城的一片屋宇连绵已被陷于洁白之色。在渺远的雪海中,他就一直往前走,步步留下显眼的脚印。

但,显眼也没有多久。

他只是走,走在茫茫天地,走过万丈红尘。

***

刚到了港口,就发现三月已在家等他回来。她两手撑着下巴,把面对窗,凝视着院门。

看见他,她猛地站起来,声音满是欣欢:“公子,你回来了。”

许多年后的第一次,他笑了笑。

他说,“今天大雪啊。”

今天真是大雪啊。

《完》


[1] 蒹葭-诗经

[2] 我朋友注,此段子她是在读这首诗而想出来的:

醉著 (作者:韩偓)

万里清江万里天,一村桑柘一村烟。

渔翁醉著无人唤,过午醒来雪满船。

[3] 倚天屠龙记中的一首波斯的诗,是郭沫若先生译的。

注:我朋友说过,这是因爱而生,不怎样也该原谅啊。那我就说,我也是因爱而译的,请多多指教 m(._.)m

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s